Om föreningen

Årligen ordnas omkring åtta föreningsträffar med diskussioner, föredrag och praktik

kring biodling för utveckling av medlemmarna. Vanligen är vi i Tingsryd eller om vädret

är fint i någon av medlemmarnas bigård.

 

Vi har visningskupor på i Rävemåla Hembygdsgård och Väckelsångs Hembygdsgård.

 

Hästrikets Biodlarförening erbjuder företag, föreningar och skolor visning och föredrag kring biodling.

Se Bikväll i hästriket>>

Kontakta Valter Sandberg valter.sandberg@swipnet.se 0477-401 61 eller

Kenneth Karlsson birgitta@bjorkedal.se 0477-317 70 för bokning.

 

Hästrikets Biodlare

2017, har 122 medlemmar (ca 42 kvinnor och 80 män) betalat årsavgiften i Hästrikets biodlarförening. Medlemmar är såväl mycket vana biodlare, som lite prövande biodlare, intresserade och blivande biodlare.Totalt är honungsskörden redovisad till 47 387 kg, vilket är 14 466 kg mer än 2015. Snittskörden per kupa är 31 kg. Hästrikets medlemmar har gjort 645 avläggare, vilket är 65 fler än 2015. Medlemmarna har invintrat 1718 samhällen, vilket är 84 fler än 2015. Genom samköp av material m.m. till vår biodling sparar vi en hel del pengar. Bland annat levererades 16 pallar socker (7 kr/kg) till depån hos Lennart & Ann. Fadder och kurser kring biodling erbjuds nya biodlare och medlemmar.

Föreningens syfte är att främja biodling samt stödja medlemmarnas utveckling av biodling och kvalitet på honung.

Bästa honungen i Kronobergs län 2017

1:a Pär Henriksson, Hästrikets bf får första inteckningen i ett nytt vandringspris,

2:a Hardy Fransson, Växjö bf

3:a Ingvar Johansson, Hästriket bf

 

Totalt lämnades 30 burkar in till tävlingen av länets bästa honung som korades på Honungens & Äpplets dag, Korrö som besöktes av över 1000 personer.

 

 

Nybörjarkurs 

startar årligen i januari

 

Fortsättning

rationell biodling

 

Drottningodling

 

Vill du bli medlem i Hästrikets biodlarförening

Ring eller maila ordförande

Valter Sandberg 0705700826 

info@hastriketsbiodlare.se

Samköp enligt förbeställning hos depåchef Lennart Carlsson senast februarimötet blankett>

lennart.bjorkeryd@telia.com

0477-40060

070-8560890

 

Aktuellt

Medlemsmöten

 

Årsmöte den 11 november kl. 13–17, Korrö

 

29 januari 2018 Söderport, Martin Nehmann om biodling

26 februari 2018 Söderport, föredrag

26 mars 2018 Söderport, Honung, anmäl egna frågor

9 juni 2018 sommarträff Skillingsmåla

8 juli 2018 sommarträff Ringamåla

 

Anmälan till ordf 0477-40161

 

 

Facebookgrupp

Hästrikets Biodlarförening

www.facebook.com/groups/biodlare

 

I slutet på november 2009 kom det nya branschriktlinjer för biodling och honungsproduktion. Se www.biodlarna.se om det berör dig.

Hästrikets Biodlarförening © 2017 • info@hastriketsbiodlare.se