Hästrikets Biodlarförening

Hästrikets Biodlarförening är en

lokalavdelning av

Sveriges Biodlares Riksförbund. Föreningen verkar i Hästriket,

i Tingsryds kommun.

Om föreningen

Årligen ordnas omkring åtta föreningsträffar med diskussioner, föredrag och praktik

kring biodling för utveckling av medlemmarna. Vanligen är vi i Tingsryd eller om vädret

är fint i någon av medlemmarnas bigård.

 

Vi har visningskupor på i Rävemåla Hembygdsgård och Väckelsångs Hembygdsgård.

 

Hästrikets Biodlarförening erbjuder företag, föreningar och skolor visning och föredrag kring biodling.

Se Bikväll i hästriket>>

Kontakta Valter Sandberg valter.sandberg@swipnet.se 0477-401 61 eller

Kenneth Karlsson birgitta@bjorkedal.se 070-6064534 för bokning.

 

Hästrikets Biodlare

har 2017, 122 medlemmar (ca 45 kvinnor /37 %/ och 77 män/67 %). Medlemmar är såväl mycket vana biodlare, som lite prövande biodlare, intresserade och blivande biodlare. Hästriket är Kronobergs läns största lokalförening. Totalt var honungsskörden 2017 redovisad till 30 446 kg, vilket är 17 ton mindre än 2016. Snittskörden per kupa är 31 kg. Hästrikets medlemmar har 2017 gjort 712 avläggare, vilket är 72 fler än 2016. Medlemmarna har invintrat 1850 samhällen, vilket är 72 fler än 2016. Genom samköp av material m.m. till vår biodling sparar vi en hel del pengar.

Föreningens syfte är att främja biodling samt stödja medlemmarnas utveckling av biodling och kvalitet på honung.

 

Foto: Göran Eriksson

2:a pris i SBR fototävling

Bästa honungen i Kronobergs län 2017

1:a Pär Henriksson, Hästrikets bf får första inteckningen i ett nytt vandringspris,

2:a Hardy Fransson, Växjö bf

3:a Ingvar Johansson, Hästriket bf

 

Totalt lämnades 30 burkar in till tävlingen av länets bästa honung som korades på Honungens & Äpplets dag, Korrö som besöktes av över 1000 personer.

 

 

Start årligen i januari:

Nybörjarkurs 

anmäl till Valter Sandberg 0705700826

Fortsättningskurs resp.

Rationell biodling

anmäl till Thomas Karlsson

0706761101 thomas.bonemala@telia.com

Gröngöling intensivkurs 3-4/3 Korrö, anm. 2/2 på www.korro.se

Drottningodling i maj

2 tillfällen, anm till Valter

 

Medlemsmöten 2018 kl 18.30

 

26 februari Söderport; Olof Laurin berättar i ord och bild om utökning av bisamhällen med avläggare m.m.

26 mars Söderport, Honungshantering

25 maj resa till Monica Larsson och hennes biodling ”Honungsgården på Bjäre” (begränsat antal platser anmälan till thomas.bonemala@telia.com)

9 juni sommarträff Skillingsmåla

8 juli sommarträff Ringamåla

 

Anmälan till ordförande Valter Sandberg 0705700826 info@hastriketsbiodlare.se

....som också gärna tar emot nya medlemmar i Hästrikets biodlarförening

 

Korrö 23/9 2018 Honungens och Äpplets dag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samköp enligt förbeställning hos depåchef Lennart Carlsson senast februarimötet BLANKETT 2018>

lennart.bjorkeryd@telia.com

0477-40060

070-8560890

 

Hästrikets Biodlarförening © 2017 • info@hastriketsbiodlare.se