Hästrikets Biodlarförening © 2019 • info@hastriketsbiodlare.se

Hästrikets Biodlarförening

Hästrikets Biodlarförening är en

lokalavdelning av

 Sveriges Biodlares Riksförbund  Föreningen verkar i Hästriket,

i Tingsryds kommun.

 

 

Foto: Göran Eriksson

2:a pris i SBR fototävling

Om föreningen

Föreningens syfte är att främja biodling samt stödja medlemmarnas

utveckling av biodling och kvalitet på honung.

 

Årligen ordnas omkring åtta föreningsträffar med diskussioner, föredrag och praktik

kring biodling för utveckling av medlemmarna. Vanligen är vi i Tingsryd eller om vädret

är fint i någon av medlemmarnas bigård.

 

Vi har visningskupor på i Rävemåla Hembygdsgård och Väckelsångs Hembygdsgård.

 

Hästrikets Biodlarförening erbjuder företag, föreningar och skolor visning och föredrag kring biodling.

Se Bikväll i hästriket>>

Kontakta Valter Sandberg valter.sandberg@swipnet.se 0477-401 61 eller

Kenneth Karlsson birgitta@bjorkedal.se  +738456059 för bokning.

 

Hästrikets Biodlare

har 2018, 122 medlemmar (40 % kvinnor och 60 % män). Medlemmar är såväl

mycket vana biodlare, som lite prövande biodlare, intresserade och blivande biodlare. Hästriket är Kronobergs läns största lokalförening. Totalt var honungsskörden 2018

redovisad till 57 557  kg, den största skörden någonsin i Hästriket. Vi invintrade 2235 samhällen och gjorde 1037 avläggare. Snittskörden per kupa är 50 kg. Spridning från

knappt något kilo till 90 kilo per kupa. Genom samköp av material m.m. till vår

biodling sparar vi en hel del pengar.

Bästa honungen i Kronobergs län 2018

1:a Ellinor Heim, Hästrikets bf

2:a Kristina Knutsson, Hästrikets  bf

3:a Erik Brennander, Hästriket bf


Totalt lämnades 35 burkar in till tävlingen av länets bästa honung som korades på Honungens & Äpplets dag, Korrö som besöktes av över 1000 personer.Start årligen i januari:

Nybörjarkurs 

anmäl till Valter Sandberg 0705700826


Rationell biodling

anmäl till Thomas Karlsson

0706761101 thomas.bonemala@telia.com

Gröngöling intensivkurs  www.korro.se

Drottningodling i maj

2 tillfällen, anm till Valter


Medlemsmöten 2019 kl 18.30

 


25 februari Söderport, Korsord med Anders & Gunnel Matsson, Asarum

25 mars Söderport, biavel med Egon Andersson, Råda Bigårdar se http://www.radabigardar.se/

 

Sommarträffar:

15 juni  hos Thomas i Bönemåla

14 juli hos Kennert & Birgitta i Björkedal, Veramåla

 

Anmälan till ordförande Valter Sandberg 0705700826 info@hastriketsbiodlare.se

....som också gärna tar emot nya medlemmar i Hästrikets biodlarförening

 

SBR Länsförbundet årsmöte 2/2 2019 utöver valda ombud är alla medlemmar välkomna, efter anmälan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samköp enligt förbeställning hos depåchef Lennart Carlsson senast februarimötet

BLANKETT 2019>

lennart.bjorkeryd@telia.com

0477-40060

070-8560890