Bli Medlem i Hästrikets biodlarförening

I årsavgiften ingår:

 

  • Medlemsavgift i lokal, regional och riksförening

 

  • Lokal föreningsaktiviteter

 

  • Regionala och riksaktiviteter

 

  • Bitidningen

 

  • Medlem i Hästrikets Biodlarförening blir

Kontakta:

 

Ordförande Valter Sandberg valter.sandberg@swipnet.se 0477-401 61

 

Kassör Lena Lernå mailto:lenalerna@hotmail.com 070-683 06 93

 

 

OM medlemsskapet>

Hästrikets Biodlarförening © 2017 • info@hastriketsbiodlare.se