Hästrikets Biodlarförening © 2019 • info@hastriketsbiodlare.se

Styrelse Hästrikets biodlarförening 2017

Ordförande, kontaktansvarig

adm. medlemsregister

utbildningsansvarig samt

avelsansvarig

Valter Sandberg

alter.sandberg@swipnet.se

0477-401 61


Vice ordförande 

kvalitetsansvarig samt

honungskommittens ordförande

Kenneth Karlsson 

birgitta@bjorkedal.se

+738456059

Kassör Lena Lernå

lenalerna@hotmail.com

070-683 06 93


Ledamot Klas-Göran Andersson    kg@netatonce.net        

0477-410 20


Ledamot/Depåansvarig Lennart Carlsson    lennart.bjorkeryd@telia.com 

0477-400 60


Ledamot Helena Fransson 

helena.elisabet@spray.se  

0477-163 63  


Ledamot Thomas Nolin, Ruveboda


Ledamot Jan Johansson, Skillingsmåla


Ledamot Marita Bergquist, Karlshamn


Revisorer

Peter Möller                       

Taru Andersson

                    

Valberedning

Mats Andersson, Strömmamåla, Tingsryd  Robert Jonasson, Möckleryd, Väckelsång
            

Foto: Göran Eriksson