Valter Sandberg

070/5700826   0477-40161

valter.sandberg@tele2.se


Kenneth Karlsson

birgitta@bjorkedal.se

+738456059


Klas-Göran Andersson

kg@netatonce.net   

0477-41020, 070-3966208


Lennart Carlsson

lennart.bjorkeryd@telia.com  

070-8560890


Thomas Karlsson    

thomas.bonemala@telia.com 

0477-61101, 070-6761101  

     


Foto: Göran Eriksson 2015

När du behöver råd, stöd eller hjälp i din biodling eller om någon behöver hjälp med en bisvärm kontakta

Hästrikets Biodlarförenings faddrar:

Hästrikets Biodlarförening © 2019 • info@hastriketsbiodlare.se