I årsavgiften ingår:


  • Medlemsavgift i lokal, regional och riksförening


  • Lokala föreningsaktiviteter


  • Regionala och riksaktiviteter


  • Bitidningen


  • Medlem i Hästrikets Biodlarförening blir

också medlem i Sveriges biodlares Riksorganisation.Kontakta:


Ordförande Valter Sandberg valter.sandberg@swipnet.se 0705700826


Kassör Lena Lernå mailto:lenalerna@hotmail.com 070-683 06 93OM medlemsskapet>