Hästrikets Biodlarförening © 2015 • info@hastriketsbiodlare.se

 

 

 

Bli Medlem i Hästrikets biodlarförening

 

 

Medlem i Biodlarföreningen blir också medlem i Sveriges biodlares Riksorganisation.

 

 

 

 

 

 

I årsavgiften ingår

  • medlemsavgift i lokal, region och riksförening
  • lokala föreningsaktiviteter
  • regionala och riksaktiviteter
  • bitidningen

Kontakta:

Ordförande Valter Sandberg valter.sandberg@swipnet.se 0477-401 61

Kassör Lena Lernå mailto:lenalerna@hotmail.com 070-683 06 93

OM medlemsskapet>