Hästrikets Biodlarförening © 2015 • info@hastriketsbiodlare.se

 

 

 

Styrelse Hästrikets biodlarförening 2015

 

Ordförande Valter Sandberg            
valter.sandberg@swipnet.se
0477-401 61

Vise Ordförande Kenneth Karlsson  birgitta@bjorkedal.se
0477-317 70

Kassör Lena Lernå                   
lenalerna@hotmail.com   
                     070-683 06 93

Sekreterare Thomas Karlsson       
thomas.bonemala@telia.com         0477-611 01

Sjukdomsansvarig Klas-Göran Andersson   
kg@netatonce.net                        0477-410 20

Suppleant/Depåansvarig Lennart Carlsson    lennart.bjorkeryd@telia.com          0477-400 60

Suppleant Per Jönsson    
per.a.jonsson@ncc.se                    0477-201 07

Suppleant Karin Bellenby             
bellenbykarin@hotmail.com           

Suppleant Helena Fransson     
helena.elisabet@spray.se                          
0477-163 63
                                        

Revisorer

Peter Möller                       
Leif Krantz
Taru Andersson